Dziewczynka z misiem siedząca na kanapie i obserwująca dwie kobiety z lampkami wina.
ikonka doktoraAlkomedica ikonka kalendarza16.12.2021

Dlaczego człowiek staje się alkoholikiem? Co wpływa na to, że okazjonalne picie przeradza się w poważny problem alkoholowy, nazywany chorobą alkoholową lub uzależnieniem? Zacznijmy od tego, że alkohol sam w sobie jest trującą substancją uzależniającą i oprócz tego, że ma negatywny wpływ na cały organizm człowieka - silnie uzależnia. Czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu mogą być różne: biologiczne, psychiczne lub uwarunkowane społecznie. W poniższym artykule opisaliśmy wszystkie możliwe czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu.

Alkoholizm - co to?

Alkoholizm to przewlekła choroba polegająca na uzależnieniu od alkoholu. W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) alkoholizm został określony jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania o nazwie zespół zależności alkoholowej. Choroba alkoholowa jest nieuleczalna i może prowadzić do śmierci. Można jednak zatrzymać rozwój tej choroby i nauczyć się z nią żyć. Duże znaczenie w walce z alkoholizmem odgrywa psychoterapia (indywidualna, rodzinna lub grupowa), spotkania AA (anonimowych alkoholików) oraz inne metody leczenia uzależnienia, jak na przykład wszywka alkoholowa lub zastrzyk antyalkoholowy.

Problem alkoholizmu w Polsce jest bardzo poważny. Według najnowszych statystyk przedstawionych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na jednego Polaka przypada 9,6 litrów czystego alkoholu rocznie. Problem uzależnienia dotyczy ponad 2,5 mln mieszkańców Polski.

Czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu

Podatność na uzależnienie zależy od wielu czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Może też zmieniać się w czasie (rosnąć lub maleć). Alkoholizm może dotknąć każdego, lecz w różnym stopniu. Alkoholizm - czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu: biologiczne, psychiczne oraz społeczne.

Biologiczne czynniki ryzyka uzależnienia od alkoholu

 • zwiększona tolerancja na alkohol,
 • posiadanie genu predyspozycji do uzależnienia,
 • osłabiony bodziec awersyjny,
 • płeć.

Psychiczne czynniki zwiększające ryzyko uzależnienia

 • brak stabilnej samooceny (osoby z niską samooceną częściej sięgają po alkohol),
 • temperament człowieka i jego sposób na radzenie sobie ze stresem oraz innymi uczuciami,
 • brak umiejętności wyrażania emocji,
 • mała odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak agresja, frustracja, sytuacje stresujące i inne,
 • brak własnego zdania, zależność od innych osób,
 • poważne zaburzenia i choroby psychiczne.

Alkoholizm - czynniki społeczne

 • środowisko pierwotne (tradycje rodzinne),
 • kultura i tradycje kraju, w którym żyjemy, postawa społeczeństwa wobec spożywania alkoholu,
 • dostępność alkoholu, jego promowanie oraz przyzwolenie otoczenia.

Abstynencja, czyli jak zmniejszyć ryzyko uzależnienia się

Biologiczne, psychiczne oraz społeczne czynniki ryzyka uzależnienia mają ogromny wpływ na każdą osobę oraz jej predyspozycje do alkoholizmu. Jednak nie oznaczają, że dana osoba stanie się alkoholikiem. Nie raz mogliśmy się przekonać o tym, że to każdy człowiek sam decyduje o jakości swojego życia. Urodzić się w rodzinie alkoholików i stać się alkoholikiem - najłatwiejsza droga, którą możemy wybrać w takiej sytuacji. Wybór zmiany otoczenia, środowiska, kultury jest niesamowicie ciężki, a jednocześnie bardzo ważny. Tracąc wszystko, co mieliśmy od dziecka, możemy uzyskać lepsze życie, zdrowie oraz pozytywne emocje bez alkoholu. Wybór należy tylko i wyłącznie do Ciebie!

Kto popada w alkoholizm? Wrażliwy człowiek, który nie może oprzeć się pokusie, który w ten sposób radzi sobie z problemami, stresem, uczuciami i brakiem własnej akceptacji. Pamiętajmy też o tym, że alkoholikiem może stać się każdy, niezależnie od czynników ryzyka uzależnienia od alkoholu.

 • jak najpóźniej zacząć spożywać alkohol (najlepiej po 24 roku życia),
 • zrezygnować z codziennych małych dawek alkoholu oraz spożywania alkoholu rzadko, ale w nadmiernej ilości,
 • nie akceptować kultu alkoholowego - tzn. nie traktować alkoholu jako substancję ważną na każdą okazję lub niezbędną po to, by np. dobrze się bawić,
 • nauczyć się akceptować własne uczucia i radzić sobie z nimi bez alkoholu oraz różnych substancji psychotropowych,
 • unikać towarzystwa osób pijących nałogowo,
 • w sytuacji, jeżeli zauważyliśmy u siebie lub osoby bliskiej objawy uzależnienia od alkoholu niezwłocznie zgłosić się do lekarza i zacząć leczenie nałogu.

Przygotowaliśmy również listę zaleceń dla trzeźwiejących alkoholików - sprawdź tutaj.