Mężczyzna z wyciągniętymi rękami do przodu, przedstawiony jako cień
ikonka doktoraAlkomedica ikonka kalendarza08.02.2024

Psychoza alkoholowa stanowi poważne zaburzenie psychiczne, które może wystąpić u osób uzależnionych od alkoholu. Jest to stan, który może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego osoby nadużywającej napoje alkoholowe. W niniejszym artykule opisujemy objawy, skutki, rodzaje psychozy alkoholowej, a także odpowiadamy na pytanie - czy psychoza alkoholowa jest uleczalna.

Czym jest psychoza alkoholowa?

Psychoza alkoholowa jest stanem, w którym osoba doświadcza zniekształconej rzeczywistości, halucynacji, urojeń lub zaburzeń myślenia spowodowanych nadmiernym spożyciem alkoholu. Występuje zazwyczaj w wyniku długotrwałego i nadmiernego picia, choć może także pojawić się po jednorazowym spożyciu dużej ilości alkoholu.

Psychoza alkoholowa - objawy

Objawy psychozy alkoholowej u każdej osoby mogą się różnić, a także mogą pojawiać się z różną intensywnością. Oto kilka możliwych objawów psychozy alkoholowej:

 • Halucynacje. Osoby dotknięte psychozą alkoholową mogą doświadczać halucynacji wzrokowych, słuchowych, a także dotykowych. Mogą widzieć obrazy, które nie istnieją, słyszeć głosy lub dźwięki, które nie są obecne, lub odczuwać dotyk bez fizycznego bodźca.
 • Urojenia. Osoby z psychozą alkoholową mogą mieć urojenia, czyli fałszywe przekonania, które nie mają oparcia w rzeczywistości. Mogą wierzyć w rzeczy niemożliwe lub niewłaściwe, np. że są obserwowani lub prześladowani przez kogoś.
 • Zaburzenia myślenia. Mogą objawiać się w różnych formach, takich jak dezorganizacja mowy, trudności w koncentracji, brak spójności logicznej w wypowiedziach lub myśleniu, a także trudności w zapamiętywaniu informacji.
 • Zmiany nastroju. Osoby z psychozą alkoholową mogą doświadczać zmian nastroju, takich jak niepokój, agresja, irytacja, nagłe wybuchy gniewu lub apatia.
 • Utrata kontaktu z rzeczywistością. W zaawansowanych przypadkach psychozy alkoholowej osoba może całkowicie stracić kontakt z rzeczywistością, może być również niezdolna do odróżnienia rzeczywistości od urojeń czy halucynacji.

Warto zauważyć, że objawy psychozy alkoholowej mogą być bardzo przerażające zarówno dla osoby doświadczającej ich, jak i dla jej bliskich. Dlatego niezwykle istotne dla poprawy stanu psychicznego i fizycznego osoby dotkniętej psychozą alkoholową jest szybka interwencja.

Rodzaje psychozy alkoholowej

Istnieje kilka różnych rodzajów psychozy alkoholowej, z których każdy charakteryzuje się specyficznymi objawami. Trzy główne rodzaje psychozy alkoholowej to: ostra psychoza alkoholowa, halucynoza alkoholowa oraz zespół Otella. Każdy z tych rodzajów ma inne objawy i wymaga innej metody leczenia.

 • Ostra (lub nagła) psychoza alkoholowa. Jest to stan, w którym występują silne objawy, zwykle po dużym spożyciu alkoholu w krótkim czasie. Objawy mogą obejmować halucynacje, urojenia, dezorientację oraz zaburzenia świadomości. To stan nagły, który może być wysoce niebezpieczny dla osoby doświadczającej psychozy oraz dla jej otoczenia.
 • Halucynoza alkoholowa. Jest to rodzaj psychozy alkoholowej charakteryzujący się przewlekłymi halucynacjami, które występują w wyniku długotrwałego nadużywania alkoholu. Halucynozę alkoholową często obserwuje się u osób uzależnionych od alkoholu, które doświadczają nawracających halucynacji, zwłaszcza po odstawieniu alkoholu.
 • Alkoholowy zespół urojeniowy (zespół Otella). Jest to rzadki, ale poważny stan, który charakteryzuje się urojeniami paranoidalnymi lub zazdrością. Osoby z zespołem Otella mogą być przekonane do różnych rzeczy oraz wydarzeń, które nie istnieją lub się nie wydarzyły, co może prowadzić do agresji lub przemocy. Jest to stan wymagający natychmiastowej interwencji i leczenia psychiatrycznego.

Jak długo trwa psychoza alkoholowa?

Czas trwania psychozy alkoholowej może być różny w zależności od indywidualnych czynników, takich jak ilość spożytego alkoholu, ogólny stan zdrowia i indywidualna tolerancja na alkohol. Psychoza alkoholowa może trwać kilka dni lub nawet kilka tygodni. Jednakże, jeśli nie zostanie podjęte leczenie, objawy mogą się utrzymywać lub nawracać.

Psychoza alkoholowa - wpływ na zdrowie

Psychoza alkoholowa ma znaczący negatywny wpływ na zdrowie i życie jednostki dotkniętej tym zaburzeniem. Oto kilka głównych aspektów, w jakie sposób psychoza alkoholowa może wpływać na organizm i zdrowie:

 • Zdrowie psychiczne. Psychoza alkoholowa prowadzi do poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak halucynacje, urojenia i dezorganizacja myślenia. Osoby dotknięte psychozą mogą doświadczać znacznego cierpienia psychicznego, lęku, paranoi oraz trudności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.
 • Zdrowie fizyczne. Może dojść do uszkodzenia narządów wewnętrznych, problemów z układem krążenia, wątroby czy trzustki. Ponadto, mogą występować problemy związane z utrzymaniem higieny osobistej oraz prawidłową dietą, co dodatkowo pogarsza stan zdrowia fizycznego.
 • Ryzyko samookaleczenia. Osoby z psychozą alkoholową są bardziej narażone na ryzyko samookaleczenia oraz popełnienia samobójstwa. Halucynacje i urojenia mogą prowadzić do myśli samobójczych, co stanowi poważne zagrożenie dla ich życia.
 • Zmniejszenie jakości życia. Problemy z funkcjonowaniem w życiu codziennym, relacjami interpersonalnymi i wykonywaniem obowiązków zawodowych mogą prowadzić do znacznego ograniczenia jakości życia.
 • Konsekwencje społeczne. Wykluczenie zawodowe oraz problemy z prawem. To z kolei może prowadzić do izolacji społecznej i trudności w uzyskaniu wsparcia od innych.

W rezultacie psychoza alkoholowa stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia jednostki dotkniętej tym zaburzeniem. Właściwe rozpoznanie oraz leczenie są niezbędne dla poprawy stanu zdrowia oraz jakości życia osoby uzależnionej od alkoholu.

Czy psychoza alkoholowa jest uleczalna?

Leczenie psychozy alkoholowej może pomóc w zmniejszeniu objawów i poprawie jakości życia osób dotkniętych tym zaburzeniem, ale pełne wyleczenie może być trudne do osiągnięcia. Istnieje jednak kilka kluczowych aspektów, związanych z leczeniem psychozy alkoholowej:

 • Odstawienie alkoholu. Pierwszym krokiem w leczeniu psychozy alkoholowej jest zaprzestanie spożywania alkoholu. To może wymagać odtrucia alkoholowego oraz ścisłego monitorowania przez personel medyczny, zwłaszcza w przypadku osób doświadczających alkoholowy zespół odstawienny.
 • Leczenie farmakologiczne. W niektórych przypadkach mogą być stosowane leki w celu złagodzenia objawów psychozy alkoholowej i stabilizacji stanu psychicznego.
 • Terapia indywidualna/grupowa. Psychoterapia może pomóc osobom z psychozą alkoholową w radzeniu sobie z objawami, identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów oraz rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami.
 • Wsparcie społeczne. Wsparcie rodziny, przyjaciół i grup wsparcia może być kluczowe dla osób z psychozą alkoholową. Może to pomóc w zapewnieniu emocjonalnego wsparcia oraz motywacji do zmiany.
 • Monitorowanie stanu zdrowia. Regularne monitorowanie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego jest istotne dla osób z psychozą alkoholową, aby zapobiec nawrotom objawów psychozy alkoholowej.

Warto podkreślić, że każdy przypadek jest indywidualny, dlatego też plan leczenia powinien być dostosowany do potrzeb i sytuacji konkretnej osoby.

Psychoza alkoholowa jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które wymaga natychmiastowej interwencji i leczenia. Zrozumienie jej mechanizmów, objawów oraz możliwości leczenia jest kluczowe dla zapewnienia pomocy osobom dotkniętym tym problemem oraz ich bliskim. Warto pamiętać, że zawsze istnieje nadzieja na zdrowienie i powrót do pełni życia z pomocą odpowiedniego wsparcia i terapii.