Mężczyzna nalewa alkohol z butelki do szklanki, obok siedzi dziecko i przytula misia
ikonka doktoraAlkomedica ikonka kalendarza14.12.2023

Czy geny decydują o naszych skłonnościach do uzależnień? Temat alkoholizmu i jego związku z dziedziczeniem budzi wiele kontrowersji. Badania medyczne od dawna starają się odpowiedzieć na pytanie: czy alkoholizm jest dziedziczny, czy też wynika z innych czynników? W tym artykule rozwiniemy dyskusję na temat dziedziczenia skłonności do nadużywania alkoholu.

Czym jest alkoholizm

Zanim podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, czy alkoholizm jest dziedziczny, warto najpierw przyjrzeć się temu, czym dokładnie jest choroba alkoholowa i jak można ją zdiagnozować.

Alkoholizm to przewlekłe zaburzenie, charakteryzujące się obsesyjnym pragnieniem spożywania alkoholu pomimo szkód zdrowotnych, społecznych lub zawodowych. Diagnoza alkoholizmu opiera się na zestawieniu objawów, takich jak utrata kontroli nad piciem, wzrastająca tolerancja na alkohol, trudności w ograniczaniu spożycia napojów procentowych oraz trudności w funkcjonowaniu bez alkoholu. Diagnoza wymaga również oceny skutków picia na życie codzienne i zdrowie psychiczne i fizyczne osoby dotkniętej alkoholizmem.

Czy alkoholizm jest dziedziczny?

Niewątpliwie dziedziczenie odgrywa rolę w rozwoju wielu chorób, lecz związek między genetyką a alkoholizmem jest bardziej złożony niż się wydaje. Badania pokazują, że istnieje genetyczne podłoże dla skłonności do nadużywania alkoholu, ale środowisko oraz inne czynniki również odgrywają znaczącą rolę.

adania nad dziedziczeniem alkoholizmu koncentrują się na identyfikacji konkretnych genów lub mutacji genetycznych związanych z podatnością na alkohol. Jednakże, pomimo wielu badań, jednoznaczne dowody na jedyny gen odpowiedzialny za alkoholizm nie zostały jeszcze odkryte.

Choroba alkoholowa nie jest wrodzona w sensie genetycznym, ale pewne skłonności do nadużywania alkoholu mogą być dziedziczone. Genetyka odgrywa pewną rolę w predyspozycjach do alkoholizmu, jednak jest to zwykle wynik wielu czynników, w tym środowiska, genów, doświadczeń życiowych i stylu życia. Istnieją badania, które wskazują na dziedziczenie pewnych cech zwiększających ryzyko wystąpienia uzależnienia od alkoholu, ale kluczowym elementem jest również wpływ środowiska i decyzje podejmowane przez jednostkę. Ważną kwestią jest również problem alkoholizmu w rodzinie oraz jego wpływ na rozwój i charakter dziecka. Przykładem mogą być syndrom DDA oraz zespół FAS.

W kontekście medycznym, alkoholizm jest klasyfikowany jako zaburzenie psycho-uzależnieniowe, które wymaga wielowymiarowego podejścia do leczenia. Jak więc wygląda proces terapii?

Leczenie choroby alkoholowej

Skuteczne leczenie alkoholizmu obejmuje zarówno interwencje farmakologiczne, jak i psychoterapię. Jeśli chodzi o leczenie farmakologiczne, skutecznym rozwiązaniem może okazać się wszywka alkoholowa. Jest to podskórna implantacja tabletek Esperal w celu wzbudzenia awersji do napojów alkoholowych. Wszywka z Esperalem działa przez rok i jest metodą wspomagającą w walce z nałogiem.

Więcej na temat leku oraz działaniu wszywki dowiesz się tutaj.

Istnieje również wiele metod terapeutycznych, które skupiają się na zarówno fizycznym, jak i psychologicznym aspektach tej choroby. Jednak kluczową rolę w powrocie do zdrowego życia pełni wsparcie rodzinne i społeczne.